Kaspersky, şəffaflıq mərkəzlərinə virtual giriş açır və yeni təlim proqramına başlayır

İnformasiyanın istifadəyə açıqlığı ilə bağlı qlobal təşəbbüs çərçivəsində, Kaspersky öz şəffaflıq mərkəzlərinin xidmətlərinə virtual giriş açıb və özəl və ictimai təşkilatların, eləcə də akademik qurumların ...
Posted in Yeniliklər