Azercell ölkəmizdə ISO 37001:2016 “Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” standartlarına uyğunluq sertifikatını alan ilk mobil operator oldu

Ölkənin rəqəmsal həllər təqdim edən lider mobil operatoru “Azercell Telekom” MMC ISO 37001:2016 “Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” standartlarına uyğunluq sertifikatını əldə edərək yalnız rabitədə deyil, korporativ mədəniyyət sahəsində də öz birinciliyini nümayiş etdirmiş oldu. Sertifikatlaşdırılma auditi ABŞ-ın ən böyük akkreditasiya qurumu olan ANAB (ANSI National Accreditation Board) tərəfindən akkreditə olunmuş Türkiyənin Denetik Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri şirkəti tərəfindən keçirilmişdir. ISO 37001:2016 standartları təşkilatlarda müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə korrupsiya riskinin azaldılması məqsədilə daxili nəzarət sistemlərinin, proses və təlimatların yaradılmasını, tətbiqini, dövri olaraq effektivliyinin yoxlanmasını və təkmilləşdirilməsini tələb edir. Öz fəaliyyətində ənənəvi olaraq etik biznes standartlarını və şəffaflığı prioritet hesab edən Azercell şirkətində artıq bir neçə ildir ki, ən qabaqcıl nümunəyə uyğun antikorrupsiya proqramı mövcuddur. Antikorrupsiya idarəetmə sistemi şirkətlərdə fəaliyyətin bütün istiqamətləri üzrə korrupsiyanın qarşısının alınmasına xidmət etməklə, həmçinin etik davranışın təbliğ olunmasını, bu məqsədlə işçilərə təlimlərin verilməsini nəzərdə tutur. Standartların tələblərinə həmçinin, maliyyə və qeyri-maliyyə nəzarətinin tətbiqi, korrupsiya halları barədə məlumat verilməsi üçün kanalların yaradılması, pozuntu hallarının araşdırılması, əməkdaşlıq edilən biznes subyektlərinin uyğunluq yoxlamasından keçirilməsi, həmin subyektlərdə korrupsiya riskinin azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi və s. aiddir. Təqdirəlayiq haldır ki, Azercell-dəki antikorrupsiya idarəetmə sisteminin İSO 37001 standartlarının tələblərinə tam uyğun olmaqla bərabər, bir çox istiqamət üzrə bu sahədəki ən yaxşı təcrübəni əks etdirdiyi audit zamanı auditorlar tərəfindən xüsusi qeyd edilmişdir.      

Qeyd edək ki, ISO 37001 standartları Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən 2016-cı ildə dərc edilmişdir. İSO 37001 korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ilk və qlobal səviyyədə qəbul edilmiş yeganə standart hesab edilir.