Silicon Valley Tech Tour for Azerbaijani Entrepreneurs

From July 5th to July 14th, Khazar Ventures organized the first Tech Tour to the heart of innovation and entrepreneurship — California. During the tour, Azerbaijani entrepreneurs and investors had visited VCs, accelerators,...

Evernote Hackləndi: Parollarınızı dəyişin!

Hər cür qeydi, məlumatı ya da sənədi online olaraq saxlama xidməti olaraq xidmət edən Evernote, virtual hücum qurbanı oldu. Xidmətə hücum edənlər istifadəçilərin bəzi məlumatlarını ələ keçirə biliblər. Hücum sonrasında dünya səviyyəsində 50 milyon üzvü olan xidmət, üzvlərindən şifrələrini dəyişməsini istədi. Hücum sonrası açıqlama verən Evernote qurucusu və CEO-su Phil Libin, sistemin aktiv olaraq işə davam etdiyini, bu an hər şeyin...

Sizin şəxsi fayllar və bulud xidmətləri

Əsas sual: Sizin kompüterinizdə itməsini istəmədiyiniz sənədlər,şəkillər,videolar,qeydlər,planlar,cızma-qaralar,ideyalar,internetdən kəsib götürdüyünüz məlumatlar və.s. mövcuddurmu? Cavab hə isə davam edək. Ön qeyd: Bu yazı əsasən İKT sahəsinə aid olmayan Azərbaycan internet istifadəçiləri üçün daha çox məsləhətlidir, əgər siz İKT sahəsinə aidsinizsə, mövzunun bir qismi və ya böyük hissəsi sizə asan və məlum məsələlərdən bəhs...