Microsoft veb əsaslı Windows Phone Marketplace-i istifadəyə verib

Microsoft firması Windows Phone telefonlarına böyük ümidlər bəsləyir. Bütün işlərini gedərək yekunlaşdırmağa başlayır. Firmanın böyük ümid bağladığı Windows Phone 7.5 Mango update-i daşıyan HTC Radar, Titan, Fujitsu Toshiba IS12T modelləri il sonuna doğru istifadəçilərə təqdim ediləcək. Nokia isə Microsoft ilə ortaqlığı sonrasında bazara çıxaracağı Windows Phone modellərini Oktyabr ayında tanıtmağı planlayır. Application...