Azərbaycanın Rəqəmsal Qızları: İKT-də Parlaq Gələcək

İKT-də Qızlar Günü – qızlar və gənc qadınlar üçün İKT-nin yeni yönlərini görmək və onları öz gələcəklərini texnologiyaya bağlamağa həvəsləndirmək üçün bir imkandır. Bu günki gün artıq 111 000-dən artıq gənc xanım dünyanın 140...